SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
dr. HUSZÁR ZITA
Díszítés

Tanulmányok:

1987-1990. ELTE ÁJK
1990-1993. Miskolci Egyetem ÁJK, doktori oklevél
1994-1995. IM Jogi Szakvizsga

Munkahelyek:

1987. szeptember.1-től MÁV Rt.
1988. Ceglédi Tanács
1989. augusztus 5-től APEH
2001.06.05. Huszár Ügyvédi Iroda

Szakmai tevékenység:

Az APEH Fővárosi Igazgatóságán diplomám megszerzésétől kezdődően dolgoztam jogi szakképesítéshez kötött munkakörben, jogi és végrehajtási területen, 1996. február 1-től az APEH KAIG Jogi és Titkársági Főosz-tályvezetőjeként, 2001. év februárjáig. Ezen időszakban már a jogtanácsosi névjegyzékben szerepeltem.
Ügyvédi pályám során a kezdetektől foglalkozom a családjog minden területével, ezen belül hangsúlyosan házassági bontóperekkel, adásvételi szerződésekkel, cégügyekkel, polgári perekkel. A közigazgatáshoz kapcsolódó képviseletet, az adóügyeket is ide értve, melyeket korábban rendre láttam el, jelenleg az iroda nem vállal.
Szerepeltem mediációs névjegyzékben, hiszen a peren kívüli megállapo-dások létrehozása rendkívül fontos számomra.

Oktatási tevékenység:

1999-től az Államigazgatási Főiskola Pénzügy Tanszékén, jelenleg: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Civilisztikai és Nem-zetgazdasági Intézeténél meghívott előadó voltam.
Pénzügyi jog, Államháztartási jog, Közpénzügyi jog és kapcsolódó tárgy-körökben előadásokat és szemináriumokat tartottam.
Rendszeresen elláttam, konzulensi teendőket adóigazgatási témakörben, részt vettem záróvizsgáztatásban elnökként és bírálóként.

Fotó dr. Huszár Zitáról
FOTÓ: CSIGÁS KAMILLA

2010-től két éven át a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar megbízott előadóként, vizsgáztatóként tartottam szemináriumokat Pénzügyi jog témakörben. A számomra oly kedvelt elfoglaltságot azonban munkaterhem miatt fel kellett adnom.

Szintén jogi területen dolgozó férjemmel ma már a hétköznapokon ketten élünk, gyermekeink felnőttek, önállósultak, leányunk az ELTE Jogi Karán végzett, fiunk orvos lett, a munkán kívüli elfoglaltságot családi és baráti kapcsolataink ápolása köré szervezzük.

Budapest, 2018. június 27.

dr. Huszár Zita